Ontken het maar niet

Het psychologisch verschijnsel denial heeft een filosofische kant die miskend wordt. Namelijk dat denial niet bestaat voor wie niet in waarheid gelooft. Dit is het verschijnsel dat ontkenning heet. Dat gebeurt meestal bij angst. Mensen schieten in de ontkenning als ze bang zijn “op hun kop” te krijgen. En ontkennen zo glashard de feiten ook als het het feit is dat er een olifant in de kamer voor hun neus staat. Waar bent u bang voor, meneer Jansen?

Ons regime heeft zoveel leugens geuit dat het zelf moeite heeft met het verschijnsel waarheid en de afgelopen 2 jaar zijn er bij velen de schellen van de ogen gevallen over het soms onverdiende vertrouwen in professionele organisaties, ja, ook de GGZ. Al deze organisaties willen ons wijsmaken dat de bezuinigingen nog niet de bodem bereikt hebben, ook in gevallen waar het pijnlijk duidelijk is dat de grens is bereikt. Zoveel is ons via media, academici of erger verteld dat iedereen zijn eigen waarheid heeft dat velen dit zijn gaan geloven. Relativering van de waarheid.Ook dit is denial. Waarheid bestaat, ook voor wie ervoor wegloopt.

Denial als wegkijken van feiten om ze niet onder ogen te hoeven zien is zo reeel als gras groen is. Denk maar aan het verzorgen van een oudere die glashard ontkend in zijn broek te hebben gepoept. Het was chocola, dat heeft zijn partner erin gesmeerd. De mensen kunnen zelfs kwaad en agressief worden als het wordt tegengesproken met feiten. Hallo meneer Jansen, is het niet zonde van de “chocola” als we dit wegdoen? Laten we het bewaren voor in de melk, heerlijk met wat suiker. Dergelijke ruzies kunnen hoog oplopen. Want meneer Jansen weet ook wel dat het hier niet gaat om chocolade maar zit vol valse hoop het probleem op een andere manier dan met een confrontatie op te lossen.

Het recept tegen denial, is het geven van meer feiten, en het benoemen van gevoel en acceptatie, voor zelfinzicht en het wegnemen van angst. Waarom is meneer Jansen zo bang dat hij in zijn broek heeft gepoept dat hij het ontkent? Het is voor verplegers van belang om het feit te constateren dat hij dringend verschoond moet worden. Maar hoe kan dat als je niet weet dat dat zo is omdat meneer Jansen glashard ontkent? Eet het maar op dan. Partners weten het wel maar niet elke partner is even bekwaam dit aan te geven bij de hulpverlening, die er ook niet altijd is.
Hulpverleners hebben, zeker wanneer zij op seconden worden afgerekend, ontzettende moeite om goede zorg te verlenen. Mensen in bad stoppen, zeker als ze niet willen maar het echt moet. Kan uren kosten. Familie kan dat ook niet makkelijk want die hebben niet de kritische distantie van de persoon. Verwijten doen er dan niet toe maar het is moeilijk die erbuiten te houden.
Denial is dus bij uitstek iets dat draait om waarheid die niet wenselijk is. Voor het herkennen van denial is het nodig om een perceptie van waarheid te hebben die niet relativistisch is. Dit is intrinsiek een filosofisch standpunt dat wordt afgedwongen door de noodzaak doelmatige verpleging te bieden.
Een samenleving die bol staat van de onwaarachtigheid moet niet gek staan opkijken van verpleegsters die letterlijk doordraaien, als de waarheid niet gesproken mag worden maar wel uitgevierd moet worden maar ook weer niet altijd maar toch zo maar niet zo.
Mondmaskers werken niet. Waarom moet je een klant die dan op dwingen? In het schoolboek staat dat dwangverpleging niet is toegestaan maar het covid-vaccin moet erin? Moeten mensen met ernstige ademhalingsstoornissen nog een kapje om. Wil je mensen hun benauwdheid werkelijk afmeten aan de “oximeter” op de vinger?!?!? Ademt de vinger?
Dan is het weer dit dan is het weer dat. De ene verpleegster luistert naar dokter harry de andere naar dokter sjaak. Een nieuwe verpleegster moet er een weg tussen vinden in een organisatie die niet in staat is een eenduidig waarachtig waarheidsbeeld te scheppen.
Juist door dit continue ontkennen van waarheid in alle lagen van de overheid meestal juist uit de goede bedoeling om de lieve vrede te bewaren, ontstaat een angstcultuur. Poep in de broek moet eruit en moet schoon! En zsm om infecties en erger te voorkomen. Punt uit. Van negeren gaan vervelende feiten zoals poep in je broek niet weg. Van doen of het naar bloemetjes ruikt, ook niet.
De belangrijkste reden waarom dit glashard wordt ontkend is straf boetedoening en vooral geld dat het gif in boete of straf vaak veroorzaakt. Dat zijn motieven voor mensen om een ander met angst oo te zadelen of waarop verzorgden anticiperen. Angst voor straf, schuldgevoel en geldgebrek of tijdnood zijn belangrijke redenen  waarom dat denial kan ontstaan. Denial is niet veroorzaakt door de patient alleen.

Denial komt voor in een hardvochtige samenleving waarin cutthroat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen poep in zijn broek tot het tegendeel is bewezen en de gunst van dagverpleging bij elkaar is geadministreerd. Is die verantwoordelijkheid ook voor mensen met Alzheimer, Parkinson, bipolaire stoornis, etc? En vanaf welk jaar in het ziektebeeld precies?

Nee, meneer Rutte. Dit is uw verantwoordelijkheid.

Translate »
×
%d bloggers liken dit: