Schlomo

Er zijn veel wonderlijke Bijbelverhalen waar je als onkerkelijk opgevoed persoon maar weinig vanaf weet, terwijl je als je de inhoud ervan hebt vernomen, het je niet loslaat. Vooral pitbull Salomo, het is zo onbegrijpelijk als dat het begrijpelijk is. Wat moet dat voor man geweest zijn. Ik kan me er alles bij voorstellen en tegelijk kan ik me er niets bij voorstellen.

Zo had koning Salomo, de zoon van koning David, een groot hart gekregen. “zie, Ik heb gedaan naar uwe woorden; zie, Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke voor u niet geweest is, en uws gelijke na u niet opstaan zal.” (1 Kon.3)

Een man met een wijs en verstandig hart. Als ik zo om mij heen kijk, is dat inderdaad maar 1 maal voorgekomen! Mannen denken echt alleen aan zichzelf en denken nooit voor een ander, laat staan een vrouw, en daarom hebben ze allemaal juist een klein hartje. Je ziet dat ook gebeuren en je collega vrouwen zien dat ook allemaal en wij vrouwen zijn daar alle dagen ons hoofd over aan het schudden. Als je getrouwd bent, waarom kijk je dan zo naar de stagiair… En dan ook nog eens zo, dat wij dat allemaal moeten zien. Alsof ze een stuk vuil is en je vrouw ook en wij allemaal dat nog veel erger zijn, want naar de rest kijk je dan weer niet. En dan ook nog klagen dat we allemaal zo’n hekel aan onszelf hebben. Waarom? We weten het allemaal!

Omdat jij alleen aan jezelf denkt, want als je ook aan die stagiair dacht, dan dacht je zoiets als wat moet zo’n intelligent en knap en jong meisje met zo’n ouwe bierbuik als die van mij. Of je was anders realistisch en je dacht die knappe zuster daar is een domme koe, waar ik me na verloop van tijd alleen aan ga ergeren en dan ga ik er daarna met haar moeder vandoor, uit pure wanhoop. Maar dit soort lange termijn gedachten hebben mannen niet, als er een vrouw (maakt niet uit wat voor vrouw) op rode hakjes voorbij paradeert.

Wachten op Schlomo

Zo zijn mannen. Als je hele familie is uitgeroeid, dan zijn ze stoïcijns.
“Life sucks and then you die”, zeggen ze heel monter en opgewekt, met enige minachting over dat jij je zo aanstelt. Zodat wij, mensen met veel leed, allemaal ons hart moeten opeten omdat al die zakenmannetjes nooit problemen hebben, ook al zie je de problemen van hun gezicht af druipen. Tot ze zelf in hun vinger hebben gesneden, dan is de wereld te klein. Dan moeten we er allemaal nog van horen ook. Oh wat hebben ze het dan moeilijk. Vertellen ze je nog over met de Kerst, weet je ik heb het ook zo moeilijk gehad als jij, ik heb me weleens in mijn vinger gesneden. Denk dus maar niet dat je de enige bent met een kruis op je huis, alleen omdat je hele familie is uitgeroeid. Ik heb nu voorgoed een litteken in mijn wijsvinger.

Is er ooit een man met een beter hart geweest, nou ja als we de bijbel geloven, dus wel. Dat is Salomo. De bedoeling van dit wijs en verstandig hart van Salomo, was op zichzelf niet gericht op voortplanting. Het was eerder, zodat hij niet zo hardvochtig over zijn volk zou regeren.  Dat staat er ook, er staat zoiets van “geef dan uwen knecht een verstandig hart om uw volk te richten”. Hij wil dus niet de koning zijn zonder geweten die iedereen over de kling jaagt maar alle problemen in liefde en vrede oplossen. Dat had wel consequenties. 700 consequenties en nog eens 300 bij-consequenties.

“En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief”, zo staat er dan in 1 Koningen 11, en dat benevens de dochter van Farao: Moabietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische. Hethietische…”De hele playboy heeft hij uitgeprobeerd. : En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen en driehonderd bijwijven; en zijn vrouwen neigden zijn hart.  Ook nog eens he. Ja er is geen vrouw, ook al heeft die vrouw een fout gemaakt, die niet oprecht om zo’n kluns geeft. Zelfs hoeren kunnen echt van hun klant gaan houden en dat maakt dat beroep nou juist zo zwaar. Zou die Salomo er ook nog een beetje mooi uit hebben gezien, nou daar geloof ik niets van. Vrouwen kijken naar karakter, naar dat hart dat dus alleen bij koning Salomo heel groot is. Zo veel jaar evolutie heeft aan de ontwikkeling van de mannelijke schoonheid maar weinig bijgedragen.

De echte liefde had hij niet gevonden, aldus Salomo zelf. Alle vrouwen die daarbij in de buurt kwamen, waren steeds erg verbitterd. Ik kan het niet lezen zonder dat er enige agressie komt opborrelen. Mannen! Nee, vind je het gek!

Je probeert er eerst 699 uit! En daar heb je dan ook nog allemaal kinderen mee. Terwijl die echte liefde er de hele tijd al was waarschijnijk en ook al lang wist bij zichzelf van nou, die Schlomo van hiertegenover vindt mij maar niks anders was tie der al wel. Hij heeft iedere dag iemand anders, mij heeft hij niet nodig. Ik zie het al helemaal voor mij hoe zo’n vrouw haar oud-testamentaire hart eraan verpand heeft en daar alle dagen uit het raam naar het paleis van Salomo een ander schatje voorbij ziet trekken. Wat een ellende. Elke dag wordt je hart opgegeten maar Salomo ziet je niet staan. En je staat daar maar. En hij is nog maar bij nummer 500 maar je weet dat ie zo nog doorgaat tot 1000. Er staat daar zo’n rode rolautomaat voor het paleis met nummertjes, net als bij de huisarts.

En dan, wat dan. Stel je voor, dan komt ie der eindelijk tegen, eindelijk eindelijk bij elkaar hoera hoera en dan … het American Dad scenario!!!   Ze komen de liefde van hun leven eindelijk tegen en in plaats van dat ze dan dankbaar zijn, dan gaan ze er nog met je achternichtje van net 18 vandoor. En de buurvrouw. En dan maakt het toch niet meer uit ook de vrouw van de slager en de schooljuffrouw. En dan nog 700. En dan maken ze en passant al die vrouwen dus ook nog eens verwijten dat die vrouwen al-le-maal niet leuk genoeg zijn. En dan komt dat achternichtje van net 18 nog uithuilen tegen de vrouw die écht van Salomo houdt, dat ze dacht dat die Schlomo zo’n leuke vent was en dat dus eigenlijk helemaal niet is, omdat ie er met de slagersvrouw en de schooljuffrouw vandoor is.

Nee Slomo, misschien ben je zelf niet leuk genoeg. Je kijkt alleen naar buiten en niet naar binnen. En dan verwacht je dat je vrouw van je leven daar ook nog mee kan lachen. Wil je dat de liefde van je leven dat tegen je zegt? “Stomme sukkel, ik sta hier… mijn hart op te eten terwijl jij er onder mijn ogen met nog 700 vrouwen vandoor gaat en als ik zeg dat ik je leuk vind dan ga je er dáárná wel met nog 700 vrouwen vandoor, wat moet ik met je? Zo leuk ben je helemaal niet. Zó leuk is niemand.”

En als je dan gaat wachten, kan je wel wachten tot je dood bent. Sorry, gaan ze heus niet zeggen. Romantisch hoor. Non worden terwijl de liefde van je leven er met 700 vrouwen en nog 300 bijwijven vandoor gaat die dan allemaal ook nog eens niet goed genoeg zijn. En dan tot overmaat van ramp, ook nog eens niet verbitterd mogen zijn. Er wordt je als echte liefde van Salomo zijnde, geen spaan gelaten.

Voor Salomo zelf is het ook uitermate triest. Salomo heeft namelijk een verstandig hart en weet dat het anders zou hebben moeten kunnen. Het Hooglied van Salomo is dan ook een grote zwanenzang. Salomo zocht de liefde overal en vond hem nergens. “Ik zal hem zoeken, dien mijne ziel liefheeft; ik zocht hem maar ik vond hem niet.” en de wanhoop spreekt daar ook nogal uit. Hij weet dat ze bestaat:(Hooglied 6 “eene eenige is mijne duive, mijne volmaakte, de eenige haarer moeder, zij is de zuivere dergene die haar gebaard heeft” ja die da en zo nog een uurtje door.)

“Waar is uw liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen?” Ja is dat misschien  nummer 701 in de lange rij bij het paleis, je weet het natuurlijk nooit. Als ik echt van Salomo hield was ik ondertussen wat anders gaan doen en Salomo zelf denkt dat ook :”Mijn liefste is gegaan in zijnen hof, tot de specerijbedden, om te weiden in de hoven, en om de leliën te verzamelen”. Ja, bloempjes plukken, wat zit er verder nog op. Als je eenmaal weet wie de liefde van je leven is en hij is bezig met nog 700 vrouwen ja dan word je toch nog vrijwillig non! Je kan dan niet meer een andere man van zijn liefde beroven door het daarmee aan te gaan leggen alsof je van die houdt, terwijl je meer van Salomo houdt. Non worden is behoorlijk logisch. Als je weet wie van je houdt en hij gaat er niet met 1 maar met nog wel 1000 anderen vandoor dan kan je alleen maar wachten tot hij eens ophoudt met zoeken.

Geef ze een groot hart en ze houden van alle vrouwen. Geef ze een klein hart en ze houden alleen van zichzelf. Het allerergste is nog wel, dat er niets anders op zit dan ze te vergeven ook. Je kunt ze niet allemaal uitroeien. We moeten het er maar mee doen. Omdat die rot-Eva zo nodig een appel moest eten. Is er geen middenweg?
(Edit:
Ik kan het ze wel vergeven. Ik zou precies zo zijn. Als ik man was.)

Translate »
×
%d bloggers liken dit: